Tegels eruit, planten erin

Het weer in Nederland veranderd, dat hebben we vorige zomer ook weer gemerkt. Hoosbuien komen steeds vaker voor. U kunt hier zelf ook actie op ondernemen en uw tuin aanpassen, in sommige gevallen is hier zelfs subsidie voor beschikbaar. Lees hier meer over

Iedereen heeft te maken met veranderend klimaat. We hebben vaker te maken met extreme warmte en hoosbuien. Hoosbuien belasten het riool en kunnen voor overlast zorgen. Door tuinen aan te passen wordt er meer water opgenomen in de bodem en is er minder wateroverlast bij hoosbuien.

Bestrating

We zien in Nederland veel bestrating in tuinen. Bij bestrating kan het regenwater niet in de grond trekken en spoelt alles in het riool. Door tegels te vervangen door borders, grind of half-open-bestrating heeft u minder wateroverlast. Daarnaast verminderd beplanting ook de hitte in een tuin.

Subsidie op uw tuin

De overheid stimuleert het vergroenen van de leefomgeving. Je kunt samen met je buren een subsidie aanvragen voor 35 % van de kosten. Je kunt bijvoorbeeld subidie aanvragen voor maatregelen zoals:

 • Een groenere straat of buurt
 • Tegels eruit, planten erin (minimaal 10 m2 tuin, maar geen kunstgras)
 • Een groen dak
 • Regenwater naar groenstrook
 • Regenwatervijver (minimaal 10 m2)
 • Geveltuin (minimaal 5 m2)
 • Regenton voor de hele buurt
 • Grind in plaats van stenen

De belangrijkste basisvoorwaarden voor subidie zijn:

 • Je tuin valt binnen het gebied van Waterschap Rivierenland.
 • De werkzaamheden zijn nog niet begonnen
 • Je vraagt samen met minimaal één buur, vriend, familielid of wijkvereniging subsidie aan.
 • De aanvraag bedraagt minimaal €1000,- aan subsidiabele maatregelen.
 • De maatregel zorgt voor verbetering van de bestaande situatie. Nieuwbouw is dus uitgesloten.

Op de website https://www.hohohoosbui.nl is alle informatie te vinden. Heeft u plannen om uw tuin groener te maken? Wij helpen u heel graag!

Recente berichten